حکمت

خدایا !          حکمت قدم هایی را که برایم برمی داری بر من آشکار کن

                                        تا  درهایی را  که به سویم می گشایی ندانسته نبندم

                                                            و درهایی را  که به رویم می بندی به اصرار نگشا
یم.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید