بستنی

دیروز بستنی کیلویی خریده بودم و دو تا بستنی خوری برداشتم و توی هر دوتاشون بستنی ریختم. برای خودم بیشتر و برای دختری کمتر و رفتیم روی صندلی های اپن نشستیم و میخواستیم شروع کنیم به خوردن که گلسا خانوم، بستنی خودش رو با من عوض کرد و سریع گفت: ببین من چقدر مهربونم که بستنی خودمو بهت میدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ای عسل بلا ماچخنده

/ 2 نظر / 10 بازدید
صبا

الهی قربونش برررررررررررم... [خنده]