جهان سوم

جهان سوم جایی است که مردم برای فرار از آن، تن به درس خواندن می‌دهند.


جهان سوم جائیست که مردم، خانه روبه آفتاب را گرانترمی خرند و بعد با هفت لایه پرده تمام پنجره ها را می پوشانند!

/ 0 نظر / 11 بازدید