/ 5 نظر / 12 بازدید
صبا

عزییییییییییییزم..... [قلب] [بغل]

فاما

چقدرم رنگ بنفش به اين خانم گل مي آد[دست] حالا بيا بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغلم[بغل]

پرناز

سلام مامان گلسا.من رشتیم ولی از بد روزگار چند سالیه که با شوهرم مجیوریم مشهد زندگی کنیم مرسی از عکسای دریا و رشت دلم خیلی باز شد دلم هوای شمال و رشت و کرده هیچ جا رشت نمیشه هیچ کس مردم با فرهنگ شهرمون نمیشن زنده باد رشت و رشتی

پرناز

سلام مامان گلسا.من رشتیم ولی از بد روزگار چند سالیه که با شوهرم مجیوریم مشهد زندگی کنیم مرسی از عکسای دریا و رشت دلم خیلی باز شد دلم هوای شمال و رشت و کرده هیچ جا رشت نمیشه هیچ کس مردم با فرهنگ شهرمون نمیشن زنده باد رشت و رشتی

پرناز

سلام مامان گلسا.من رشتیم ولی از بد روزگار چند سالیه که با شوهرم مجیوریم مشهد زندگی کنیم مرسی از عکسای دریا و رشت دلم خیلی باز شد دلم هوای شمال و رشت و کرده هیچ جا رشت نمیشه هیچ کس مردم با فرهنگ شهرمون نمیشن زنده باد رشت و رشتی